Funny लेले

एकदा जनार्दन लेले यांच्या घरी जनगणनेसाठी सरकारी माणूस येतो...
माणूस - घरी कोण कोण असतं ?
लेले - मी, बायको आणि ३ मुलं...
माणुस - बायको आणि मुलांची नांवं सांगा....
लेले - कुजलेले
         सुजलेले
         माजलेले
         निजलेले
माणुस -  आsssss....अहो नावं नीट सांगा...
लेले - कुसुम जनार्दन लेले
        सुधीर जनार्दन लेले
        माधव जनार्दन लेले
        निलेश जनार्दन लेले    
लेले rocks, माणूस shocks!! 
---------------------------हे ईथेच संपत नाही...
माहितीत असलेले आणखी काही मजेदार लेले -
१. लक्ष्मण पराशर लेले = लपलेले
२. भूषण केशव लेले = भूकेलेले
३. संतोष परशुराम लेले = संपलेले
४. बळवंत सदाशिव लेले = बसलेले
५. काशिनाथ वसंत लेले = कावलेले
६. नितीन जगदीश लेले = निजलेले
७. दत्तात्रय मनोहर लेले = दमलेले
८. चेतन पराग लेले = चेपलेले
९. गंगाधर जयवंत लेले = गंजलेले
१०. वासुदेव रघुनाथ लेले = वारलेले
११. ओजस कमलाकर लेले = ओकलेले
१२. भास्कर जयराम लेले = भाजलेले
१३. शिवराम जयंत लेले = शिजलेले
१४. वामन कमलाकांत लेले = वाकलेले
१५. घाशीराम सखाराम लेले = घासलेले
१६. चारुदत्त वरद लेले = चावलेले
१७. शेखर करुणाकर लेले = शेकलेले
१८. किरण समीर लेले = किसलेले
१९. तानाजी पद्माकर लेले = तापलेले
२०. रंगनाथ गजानन लेले = रंगलेले
आणि..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
२१. पार्थ दशरथ लेले = 
२२. मुकुंद तन्मय लेले = 
२३. हनुमंत गणेश लेले = 
आणि हो हे सगळे वाचून सर्वात आनंदी झालेले
हर्ष समिर लेले  हसलेले 
Naya hai jaldi Forward karo.

1 देश भक्त

बरे झाले आपणास स्वातंत्र्य मिळाले
ते गोरे साले रस्त्यामध्ये            
थूंकू देत नव्हते
वेड्यासारखे रोज पाण्याने
रस्ते धूत होते.
आपण किती भाग्यवान
गुटका पान तंबाकू खाऊन
रस्त्यात कुठेही थूंकू शकतो.
छान झाले स्वातंत्र्य मिळाले
ते इंग्रज साले धान्यामध्ये
भेसळ करू देत नव्हते
मूर्खासारखे रेशनवर
सकस धान्य देत होते.
आपण किती पुण्यवान
दूध अन्न औषधामध्ये
बेमालूम भेसळ करू शकतो.
बेस्ट झाले स्वातंत्र्य मिळाले
ते ब्रिटीश साले शिक्षणाचा
धंदा करू देत नव्हते       
अडाण्यासारखे दर्जेदार शिक्षण
फुकटामध्ये देत होते
आपण किती विद्वान
शिक्षणाचा बाजार मांडून
पिढ्या बरबाद करू शकतो
चांगले झाले स्वातंत्र्य मिळाले
ते जुलमी साले अनाथ मुलांना
भिक मागू देत नव्हते
दरिद्र्यासारखे त्यांच्याकरिता
अनाथाश्रम चालवित होते
आपण किती दयावान
अनाथ मुलांना पांगळे करून
भिक मागावयास लावू शकतो
झकास झाले स्वातंत्र्य मिळाले
ते मिशनरी साले गरिब रूग्णांस
हलाखीत मरू देत नव्हते
ईश्वरसेवा समजून त्यांची
सेवाशुश्रुषा करीत होते
आपण किती करूणावान
डाॅक्टरांचा संप घडवून
रूग्णांचे हाल करू शकतो
ऊत्तम झाले स्वातंत्र्य मिळाले
ते फिरंगी साले आपणाला
लाच खाऊ देत नव्हते
गाढवासारखे लाचखोरांस
बूटांच्या  लाथा घालीत होते
आपण किती सचोटीवान
लाचखोरांच्या मिळकतीमध्ये
आपला वाटा ठेववू शकतो
बरे झाले ते इंग्रज गेले
पण जाता जाता साले आपले
देशप्रेमही घेऊन गेले .
देश भक्त

एकत्र येण सोप असत,

एकत्र येण सोप असत,
पण एकत्र होण कठीण असत.
कारण एकत्र येण्यासाठी कारण लागत नाही,
पण एकत्र होण्यासाठी विचार एकत्र येण गरजेच असत.
छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही...
पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देवू शकते,
आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही...
पण संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ  शकतो...

सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा

life_जगायची‬ असेल तर,
पाण्यासारखी‬ जगा.
कुणाशीही‬ मिळा मिसळा,‎एकरुप‬ व्हा;
पण स्वतःच महत्व,
कमी होऊ देऊ नका..!
   
"जगाला काय आवडतं ते करु  नका,
तुम्हाला जे वाटतं ते करा,
कदाचित उदया, तुमच वाटणं जगाची "आवड," बनेल. .!!!
सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा
 शुभ सकाळ

लबाडीने जिंकण्यापेक्षा,
तत्वाने हारलेले बरे.

कारण कोणी
विचारलेच की
"हरला कसा?"
तर गर्वाने सांगता
येते की
"मी लढलो कसा"

- स्वामी विवेकानंद
॥🌹 शुभ सकाळ🌹॥

Nice SMS in Marathi

"डोळे" हे तलाव नाहीत,
                      तरीपण भरून येतात,
"अहंकार" हा शरीर नाही,
                     तरीपण घायाळ होतो,
"दुश्मनी " ही बीज नाही,
                    तरीपण उगवली जाते,
"ओठ "  हे कापड नाहीत,
                    तरीपण शिवले जातात,
"निसर्ग" हा बायको नाही,
                   तरीपण कधीतरी रुसतो,
"बुध्दी" ही लोखंड नाही,
                   तरीपण तिला गंज लागतो,
"माणूस" हा वातावरण नाही,
                   तरीपण तो बदलला जातो.  ?
 शुभ सकाळ 

आनंद आणि टेन्शन

आनंद आणि टेन्शन हे दोन्ही
एकमेकांचे शञू आहेत.
या पैकी एकच आपल्या जवळ राहू शकतो.
पण दोघे फार चमत्कारिक आहेत.
एक गेला तरच दुसरा येतो.
यामुळे कोणत्याही गोष्टींचा आनंद हवा असेल तर टेन्शन घेऊ नका.
तुम्ही आनंद घ्या...
तुमचा शञू आपोआपच
टेन्शन घेईल.
!!    शुभ मंगलमय सकाळ    !!

आज कुछ तुफानी करते है

आपल्या गणेश ने ठरवले आज कुछ तुफानी करते है
मग काय....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
न्हेसली साडी आणि गेला हाळदी कुंकाला...

"पत्रावळी"!!!

गुजराथी :- आमच्याकडे लग्नात जेवायला चांदीची ताटे असतात.
मारवाडि:- आमच्याकडे सोन्याची !
महाराष्ट्र :- आमच्याकडे
एकदा जेवले की ताटच फेकून देतात!
"पत्रावळी"!!!
 महाराष्ट्राचा चा नादच khula

आयुष्य खुप सुंदर वाटेल.

"काट्यांनी भरलेल्या रस्त्याने चालताना मी तक्रार करत होतो पायात चपला नसल्याची...
.
.
समोरुन पायच नसलेल्या माणसाला जाताना पाहुन जाणीव झाली मी भाग्यवान असण्याची"....!!
"परमेश्वरराने जे जे दिले आहे त्यात समाधान माना आयुष्य खुप सुंदर वाटेल.

अभिमान & स्वाभिमान

अभिमानाला कधी तुमच्या मनाच्या घरात येऊ देऊ नका आणि स्वाभिमानाला कधी मनाच्या घरातून बाहेर काढू नका. 
त्याचे कारण असे आहे,
अभिमान तुम्हाला कधीच प्रगती करू देणार नाही, आणि स्वाभिमान तुम्हाला कधीच अधोगतिकडे जाऊ देणार नाही.

ती आजुन ब्रश करतेय...

शहरातल्या मुलीचे खेड्यात लग्न झालं
सकाळी सकाळी सासू म्हणाली
म्हशीला खायला घाल
सून गोठ्यात गेली
म्हशीच्या तोंडाला फेस पाहून
परत आली
सासूने विचारलं
म्हशीला चारा टाकला का
सून म्हणाली
ती आजुन ब्रश करतेय...

तिचे 2 आणि माझे 4

😃 तिने मला पाहिले
             मी तिला पाहिले, ☺
       आणि असाच
               पाहता पाहता
      
  तिचे 2 आणि माझे 4 विषय राहिले...............
.
😜😝😝😆😆😆😆

प्रिय मित्रांसाठी

प्रेम गमवावे लागले तरी चालेल .....
पण...........
आयुष्यात कधी
मैत्री गमवायची नाही..!!!
दोस्त सोबत आसतील तर जगण्यामध्ये शान आहे …! नाईतर साला स्वर्ग पण
समशान आहे…!!😘😘प्रिय मित्रांसाठी

"मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी
          चोहिकडे शिंपावे,...!!
         सुखाचे मंगल क्षण
          आपणांस लाभावे..........!!
श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे.........!!
 शुभेच्छांने अवघे अंगण तुमचे भरावे.......!!
दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे.
"मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

जान्हवीने नोकरी सोडली

Urgent Vacany at Vijaya Bank
Post : Senior Clerk...
जान्हवीने नोकरी सोडली ...😊😊😊

Whatsapp Status

कुणाच्या‬ आयुष्यात जागा मिळवण्यासाठी ‪#‎भांडण‬ करू नका जर तुम्ही त्या#व्यक्तीला‬ हवे असाल तर ती स्वतःच ‪#‎तुमच्यासाठी‬ जागा बनवेल

आपल्या लग्नाचि DVD

एक मानूस घरात DVD
पाहत होता,
आनि जोराने ओरडत होता..
.
नाहिहिहिहीहीहिहिहीहिहिही
घोडयावरून नको उतरु साल्या..
हि चाल आहे ईथे जाल बसविलेला आहे त्यात तु बरबाद होशिल..
.
.
.
बायको कीचन मधुन बाहेर
आलि आनि विचारले..
कोनता पिक्चर बघताय हो??
.
.
नवरा-आपल्या लग्नाचि DVD
बायकोने 120च्या स्पीड ने लाटणं फेकून मारल...

AAMCHYA BAYANI CHAND GHETALA DHINGANA MIX at Marriage Very Funny Marathi Song


Funny Banjo Party


Shantabai Husband Shantaram Funny Cigarate Smoking

Mile sur mera tumhara

मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा
सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिलें
बादलों का रूप ले कर बरसे हल्के हल्के
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा
मिले सुर मेरा तुम्हारा …
मिले सुर मेरा तुम्हारा …

(कश्मीरी)
चॉन्य् तरज़ तय म्यॉन्य् तरज़
इक-वट बनि यि सॉन्य् तरज़

(पंजाबी)
तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल
मिलके बणे एक नवा सुर ताल

(हिन्दी)
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा

(सिन्धी)
मुहिंजो सुर तुहिंजे साँ प्यारा मिले जडेंह
गीत असाँजो मधुर तरानो बणे तडेंह

(उर्दू)
सुर का दरिया बह के सागर में मिले

(पंजाबी)
बदलाँ दा रूप लैके बरसन हौले हौले

(तमिल)
इसैन्दाल नम इरुवरिन सुरमुम नमदक्कुम
तिसै वॆरु आनालुम आऴि सेर
मुगिलाय मऴैयय पोऴिवदु पोल इसै
नम इसै…

(कन्नड)
नन्न ध्वनिगॆ निन्न ध्वनिय,
सेरिदन्तॆ नम्म ध्वनिय

(तेलुगु)
ना स्वरमु नी स्वरमु संगम्ममै,
मन स्वरंगा अवतरिंचे .

(मलयालम)
निंडॆ स्वरमुम् नींगळुडॆ स्वरमुम्
धट्टुचॆयुम् नमुडॆय स्वरम .

(बांगला)
तोमार शुर मोदेर शुर
सृष्टि करूर अइको शुर

(आसामी)
सृष्टि हो करून अइको तान

(उड़िया)
तोमा मोरा स्वरेर मिलन
सृष्टि करे चालबोचतन

(गुजराती)
मिले सुर जो थारो म्हारो
बणे आपणो सुर निरालो

(मराठी)
माझ्या तुमच्या जुळता तारा
मधुर सुरांच्या बरसती धारा

(हिन्दी)
सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिलें
बादलों का रूप ले कर बरसे हल्के हल्के
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा
मिले सुर मेरा तुम्हारा …
तो सुर बने हमारा

गीतकार : पियूष पांडे
संगीतकार : अशोक पत्की , डांबर बहादुर बुडाप्रिति , प्रताप के. पठाण
गायक : पं. भीमसेन जोशी , लता मंगेशकर , कविता कृष्णमूर्ति , एम. बालकृष्णमूर्ति , सुचित्रा मित्रा
( दूरदर्शनच्या लोकसेवा संचार परिषदेच्या वतीने १५ ऑगस्ट १९८८ रोजी देशातील १४ प्रमुख भाषेतील हे गीत राष्ट्राला अर्पण करण्यात आले. )

23rd January

२३ जानेवारी जयंती विशेष---
हिंदूहृदयसम्राट,करोडो भारतीयांच्या गळ्यातील ताईत,आझाद हिंद सेनेचे संस्थापक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची आज जयंती..
'तुम मुझे खून दो,में तुम्हे आझादी दूंगा'
ही साद स्वातंत्र्यलढ्याला एका ऐतिहासिक वळणावर घेऊन गेली,विशेष म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा जनमानसावर इतका प्रभाव होता व आहे की त्यांच्या पश्चात भारतभरातील कित्येक माता आपल्या मुलाचे नामकरण अभिमानाने 'सुभाष'असे करतात,प्रांतांच्या सीमाही या 'सुभाष' नावाने कधीच तोडल्या आहेत,अशा या महान  सरसेनापती,नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना जयंती निमित्त त्रिवार वंदन...

VAHAN space Vehical no

कोणत्याही वाहनाची माहीती व्हावी..त्या वाहनाचे मालक व इतर पत्ता सहज कळण्यासाठी..
sms..VAHAN space क्रमांक लिहुन 7738299899 या क्रमांक ला पाठवा व एका सेकंदात पूर्ण माहीती मिळवा...
"VAHAN space Vehical no"

देवेन्द्र फडणवीस सरकार चा सुंदर उपक्रम 🌷🙏🏻

लोकांच्या अंगात देवी,भुतच का येतात

मला आवडलेला एक messege

लोकांच्या अंगात देवी,भुतच का येतात शिवाजी महाराज ,सम्राट अशोक ,सावित्री बाई फुले ,
न्युटन आयझॅक,यांच्यासारखे विचारवंत का येत नाहीत?
जेव्हा विचारवंत अंगात  येतील तेव्हा भारत जगावर राज्य करेल....

     -Dr. B. R. Ambedkar

मी प्रथमत: आणि अतिंम: भारतीय आहे

काही तासातच आपण "गणतंत्र दिवस" साजरा करतो. आपल्याला एवढच माहित आहे की 26 जानेवारी ला प्रजासत्ताक दिन शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,सरकारी कार्यालये आणि इतर ठिकाणी साजरा केला जातो.
        पण हे संविधान कुठल्या तरी व्यक्तिने अहोरात्र मेहनत घेऊन लिहले आहे. याची माहिती हि बऱ्याज जनांना नाही आहे. कारण शाळा, महाविद्यालये आणि इतर ठिकाणी 26 जानेवारी ला हि बाकी नेत्यांच्या नावनेच घोषणा देतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्षे 11 महिने 17 दिवस आणि 02:30 तास त्याकाळी टाइप रायटर वर लिहले. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना समितीचे अध्यक्ष "राजेंद्र प्रसाद" यांना सुपूर्त केली. 26 जानेवारी 1950 ला हे संविधान खऱ्या अर्थाने लागू झाले.न्याय,समता,स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुत्वाची शिकवण त्याच बरोबर सर्व जाती धर्मातील लोकांना एकसंघ ह्या संविधानात बांधून ठेवण्याची किमया डॉ. बाबासाहेबांनी केली. आज आम्हाला लोकशाही रूपी घटना दिलात. बाबा तुमचे उपकार भारत देशावर अनंत आहेत आणि त्याची परत फेड कोन्हि करु शकला नाही आणि करु हि शकत नाही.
    "मी प्रथमत: आणि अतिंम: भारतीय आहे."
   -डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

अवेळी नेवू नकोस ....

भलत्या वेळी दरवाजावर थाप पडली ..
तिने धावत येवून दरवाजा उघडला
बाहेर पाहते तो दारात यम उभा दिसला ..
त्याला पाहून ती गोड हसते ...
असा अचानक मध्येच कसा आलास ..
असे यमालाच विचारते
          तो म्हणतो मी तुला न्यायला आलोय
           चाल लवकर आवर .....
            ती म्हणते ...हो जावू आपण पण
            जरा आत ये बघ तर माझे घर
आता थोड्याच वेळात बाळाचे बाबा येतील
आले कि कुठे आहेस ग तू म्हणत
घरभर फिरतील ...
त्यांचे मुळी माझ्याशिवाय पान हलत नाही
त्यांचेच काय सारे घरच माझ्याशिवाय
अजिबात चालत नाही ....
               तिथे पलीकडे बघ ...तिथे
               माझे सासू सासरे असतात ..
                दोघेही थकलेत आता सारखे
                  आजारी पडतात ......
त्या दोघांचे सगळे मीच करते
त्या दोघांमध्ये मी माझे आई बाबा पाहते ..
                आता माझी चिमणी बाहेरून
                 खेळून दमून घरी येईल
                 आई ,आई भूक लागली म्हणत
                  घर डोक्यावर घेईल ..
हल्ली न इकडून तिकडून आली कि
मला घट्ट मिठी मारते ...
आई मी मोठी झाली न
कि अगदी तुझ्यासारखी होईन म्हणते ..
               ते पाळण्यातले बाल आत्ता उठेल ..
               चिमण्या मुठी हलवीत ...
               भुकेने रडून गोंधळ करेल ..
बाळ नुसते मी समोर गेले तरी लगेच शांत होतो .
गुलाम फार लबाड झालाय हल्ली
सारखा घेवून बस म्हणतो ...
        तूच सांग मी गेल्यावर
       या सगळ्यांचे कसे होईल
       माझ्या वाचून पोरक्या झालेल्या
       माझ्या पिलांना कोण माया देईल ..
अरे बस कर यमा किती रडशील ..
माझ्या ऐवजी तूच इथे हाय खावून मरशील ..
           म्हणुनच जे सांगते ते नीट ऐक
           पुन्हा अशी चूक करू नकोस
           कोणत्याच आईला
         अशी अवेळी नेवू नकोस ....
         अवेळी नेवू नकोस ....

Schedule- IPL & T20 World Cup 2016

CRICKET (IPL 9) - 2016

Sab sa pahal hamar group ma

Schedule :
👉 011.04.2016 - KKR vs MI
👉 012.04.2016 -  pun vs DD
👉 13.04.2016- KXIP vs Raj
👉 14.04.2016- pun vs SRH
👉 14.04.2016 - KKR vs RCB
👉 15.04.2016 - DD vs Raj
👉 15.04.2016 - MI vs KXIP
👉 16.04.2016- RCB vs SRH
👉 17.04.2016- Raj vs MI
👉 18.04.2016 - KKR vs pun
👉 19.04.2016- KXIP vs DD
👉 12.04.2016- SHR vs Raj
👉 21.04.2016 - MI vs pun
👉 22.04.2016- SHR vs DD
👉 22.04.2016 - KXIP vs KKR
👉 23.04.2016- Raj vs pun
👉 24.04.2016 - RCB vs MI
👉 25.04.2016 - DD vs KKR
👉 26.04.2016- Raj vs KXIP
👉 27.04.2016 - SRH vs KKR
👉 28.04.2016- RCB vs pun
👉 29.04.2016 - DD vs MI
👉 24.04.2016- Raj vs RCB
👉 25.04.2016- MI vs SRH
👉 25.04.2016-pun vs KXIP
👉 26.04.2016- KKR vs Raj
👉 26.04.2016- DD vs RCB
👉 27.04.2016- KXIP vs SRH
👉 28.04.2016 - KKR vs DD
👉 29.04.2016 - RCB vs Raj
👉 30.04.2016 - pun vs KKR
👉 01.05.2016- DD vs KXIP
👉 01.05.2016 - MI vs RR
👉 02.05.2016- RCB vs KKR
👉 02.05.2016 - SRH vs pun
👉 03.05.2016 - KXIP vs MI
👉 03.05.2016 - Raj vs DD
👉 04.05.2016 - pun vs RCB
👉 04.05.2016- KKR vs SRH
👉 05.05.2016- MI vs DD
👉 06.05.2016- RCB vs KXIP
👉 07.05.2016- Raj vs SRH
👉 08.05.2016 - pun vs MI
👉 09.05.2016 - KKR vs KXIP
👉 09.05.2016 - DD vs SRH
👉 10.05.2016 - MI vs RCB
👉 10.05.2016 - pun vs Raj
👉 11.05.2016- SRH vs KXIP
👉 12.05.2016 - DD vs SRH
👉 13.05.2016- KXIP vs RCB
👉 14.05.2016 - MI vs KKR
👉 15.05.2016 - SRH vs RCB
👉 16.05.2016 - KXIP vs pun
👉 16.05.2016 - Raj vs KKR
👉 17.05.2016 - RCB vs DD
👉 17.05.2016 - SRH vs MI

End of League Phase
👉 18.05.2016- REST DAY

PLAY - OFFS
👉 20.05.2016- Qualifier 1
👉 22.05.2016 - Eliminator
👉 24.05.2016 - REST DAY
👉 22.05.2016 - Qualifier 2
👉 26.05.2016 - RESTi DAY
👉 27.05.2016 - FINAL🏆FINAL🏆

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

💣💥✨💣💥💥💣✨💥

T20 वर्ल्ड कप 2016.

15 मार्च   भारत/न्यूजीलैण्ड

16 मार्च    वेस्टइंड़ीज/इंग्लैण्ड

16 मार्च    पकिस्तान/आयरलैंड

17 मार्च     श्रीलंका/ज़िम्बाब्वे

18 मार्च     ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलेंड

18 मार्च     द.अफ्रिका/इंग्लैंड

19 मार्च     🇮🇳हिन्दुस्तान/पाकिस्तान

20 मार्च     द.अफ्रिका/ज़िम्बाब्वे

20 मार्च     श्रीलंका/वेस्टइंडीज

21 मार्च     ऑस्ट्रेलिया/आयरलैंड

22 मार्च    न्यूजीलैंड/पकिस्तान

23 मार्च    इंग्लैंड/जिम्बाब्वे

23 मार्च    भारत/आयरलैंड

25 मार्च    पाकिस्तान/ऑस्ट्रेलिया

25 मार्च    द.अफ़्रीका/वेस्टइंडीज

26 मार्च    न्यूजीलेंड/आयरलैंड

26 मार्च    इंग्लैंड/श्रीलंका

27 मार्च    भारत/ऑस्ट्रेलिया

27 मार्च     वेस्टइंडीज/जिम्बाब्वे

28 मार्च     द.अफ्रीका/श्रीलंका


30 मार्च     पहला सेमीफाइनल

31 मार्च     दूसरा सेमीफाइलन3 अप्रैल     T20  फाइनल

फटाफट क्रिकेट वर्ल्ड कप का लुफ्त लीजिये। टाइम टेबल आप के मोबाइल में सबसे पहले मेरी तरफ से।

'कपाट' आणि 'मन'

'कपाट' आणि 'मन' या दोन्ही गोष्टी वेळोवेळी साफ़ केल्या पाहिजेत....कारण 'कपाटाला' अडचण होते 'सामानाची'
...आणि...
'मनाला' अडचण होते 'गैरसमजाची '
                     
""हळवी असतात मने
जी शब्दांनी मोडली जातात.....
अन् शब्द असतात जादुगर
ज्यांनी माणसे जोडली जातात""

कोणी बियर देतं का बियर

कोणी बियर देतं का बियर....या तुफानी बेवड्याला बियर देत का कोणी बियर  

  तु पी or not तु पी
that is the question ?

ए वाइनशॉप वाल्या , तू इतका कठोर का झालास ?

एका बाजूला ... आम्ही ज्यांना पाजली
ते आम्हाला विसरतात

आणि दुसर्‍या बाजूला, ज्यानं आम्हाला पाजली...
तो तू ही आम्हाला विसरतोस,

मग रिकाम्या बिअर चे हे गाठोडे घेऊन ... हे करुणाकरा ,
आम्ही बेवड्यांनी
कोणाच्या अड्ड्यावर  बसायच रे !

तु पी or not तु पी
that is the question ?

तीन दारुडे मित्र

तीन दारुडे मित्र भांडूप स्टेशनवर डोंबिवली लोकलची वाट बघत उभे होते.

एवढ्यात लोकल येते, थांबते व सुटते.

तीन पैकी एक जण तसाच प्लॅटफॉर्मवर रहातो.
.
.
.
.
.
.

तो जोर जोरात हसू लागतो.
.
.
.
.
आजुबाजुचे लोक हैराण?😳

ह्याची गाडी चुकलीय आणि हा असा काय हसतोय?😏.
.
.
.
.

न राहवून काही जण त्याला विचारतात काय झालं हसायला?.
.
.
.
.
.
.
.
त्यावर तो म्हणतो, हसू नको तर काय करु,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ते दोघे जण मला सोडायला आले होते...
😂😝😂😜
🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍻
कमी प्या रे.......

प्रजासत्ताकदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले !
शिवास्पदे शुभदे
स्वतंत्रते भगवती !
त्वामहं यशोयुतां वंदे !
प्रजासत्ताकदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

मनुष्य ताप आल्यावर इतक्या लवकर औषधं पण नाही शोधत,
जितक्या लवकर फोनची बैटरी कमी झाल्यावर चार्जर शोधायला लागतो.
‪#‎स्वानुभव

26 January Republic Day Poems in Marathi font

Here we Celebrate our 26th January with great pride. Though it is celebrated all over India. We have brought you some of the famous 26 January Republic Day Poems in Marathi fontMarathi SMS for Republic Day, Republic Day SMS in Marathi, Republic Day Poems in Marathi Font, Marathi Poems on 26 January & Many More.
Republic Day in Marathi SMS, Marathi SMS on Republic day, Short SMS in Marathi Font, Short Poem for Republic Day, Short Marathi Poem For Republic day, Republic day Short Poem SMS in Marathi Font.

You can download as well as send it your dearest ones on the precious occasion of Republic Day 26th January.

26 January Republic Day Poems in Marathi font

26 January Republic Day Poems in Marathi font
Source : Google.com
26 January Republic Day Poems in Marathi font

गोड माणसांच्या आठवणींनी…
आयुष्य कस गोड बनत…
दिवसाची सुरवात अशी गोड झाल्यावर..
नकळंत ओठांवर हास्य खुलत…
शुभ प्रभात .. शुभ दिवस

Short SMS in Marathi Font

उत्सव तीन रंगांचा ,
आज सजला
नतमस्तक मी त्या सर्वांचा
ज्यांनी हा भारत देश घडवला
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

Marathi Republic Day SMS text


मेरा Joota है Japani;
ये Patloon Englishtani;
सर PE लाल टोपी परत गेले;
त्याचे लाकूड भी दिल है हिंदुस्तानी!
खूप आनंद झाला 26 जानेवारी!

Republic Day messages in Marathi


आझाद भारत के Nikamo,
Aaj एसएमएस की लाइन Laga Dete अब्राहम च्यावर
Kam बॅण्ड करो और Sabko संदेश करो करण्यासाठी कल आगर
Dipawali इंटरनेटरवर नवीन वर्ष होता
. खूप आनंद झाला प्रजासत्ताक दिन चक दे इंडिया –

Short SMS in Marathi 26 January


31 राज्यांतील, 1618 भाषा, 6400 जाती,
6 धर्म, 6 पारंपारीक गट,
29 मोठे उत्सव 1 देश!
भारतीय अभिमान व्हा! …
ग्रेट प्रजासत्ताक …
खूप आनंद झाला प्रजासत्ताक दिन !!

26 January Greetings in Marathi


इतर विसरला शकते पण कधीही मी हे करू शकता;
शहीद आठवणी कधीच मरणार नाही शकते.
शूर-अंत लाख आमच्या मातृभूमीच्या जन्म लागू शकतो,
आणि आमच्या देशाच्या ध्वज नेहमी अतिशय उच्च furls!
खूप आनंद झाला प्रजासत्ताक दिवस!

Republic Day SMS in Marathi


Phool sukate , gavat walate ,
Pan maitarichya pavitra nagarit zaleli olakha kayam rahate.
Kadhi hasayacha asate, kadhirusayacha asat,
Maitarirupi ruksala aayushbhar japayacha asat.
Happy republic day 2015.

Marathi SMS for 26th January


माझे भारत!
“हे माझे राष्ट्र माझे भारत”
तुम्हांला उपासना करू इच्छित आहे
आपण अडकले होऊ इच्छित
माझे आहे सर्व काही
आपण यज्ञ करू इच्छित आहे
जीवन हे आपण मध्ये
आपल्या शक्ती मला नाव
आपल्या गर्विष्ठ मला ऑफ द फेम
कसे मी देवाची कृतज्ञता आहे
तो जन्म दिला
आपल्या “हे भारत” च्या ग्रह
मी नेहमी अभिमान वाटत
आपण मला एक शांततापूर्ण द्या की
आपल्या मनात ठेवा “हे भारत”
नेहमी आपण सलाम!
नेहमी आपण सलाम!
‘वंदे Matram!!!

Search Terms :
Marathi SMS for 26th January
Republic Day SMS in Marathi
Republic Day Wishes in Marathi text
26 January Greetings in Marathi
Republic Day Marathi Messages
Republic Day messages in Marathi
Marathi Republic Day SMS text
Marathi Poem on Republic day
Short SMS in Marathi 26 January
Marathi Sms on Prajasattak Din

सध्या एवढी थंडी आहे

सध्या एवढी थंडी आहे कि


एक तर रात्री झोपताना दोन चादरी पाहिजेत
किंवाएका चादरीत दोघं पाहिजेत
😝😝😜😜😉😉😝😝👌🏻👌🏻

दुसऱ्या ची केबल

सर- applicable चा
विरूद्धार्थि शब्द सांगा ?
गण्या- दुसऱ्या ची केबल.
,
,
,
सरांनी केबल चा वायरिने मारला।।
😂😂😂😂😂

मीच बोलतोय .

दोन वेडे एकमेकांना फोन करतात
😇पहिला वेडा : ☎हेलो मी बोलतोय .
😇दूसरा वेडा : ☎काय योगायोग आहे .
इकडे पण मीच बोलतोय .

भावा-बहिणीचा संबंध

भूगोलाचे सर पृथ्वी परिक्रमेबद्दल माहिती देत असतात.
सर - बंडू, सांग पाहू पृथ्वी आणि चंद्रामध्ये काय संबंध आहे ?
बंडू - सर, भावा-बहिणीचा.
 सर - काय ?
बंडू - हो सर,कारण आपण पृथ्वीला माता आणि चंद्राला मामा म्हणतो..

Free Whatsapp

सर्वानी आपल्या whtsapp च्या setting मधे जाऊन account मधे payment info चेक करा...
Whatsaap  आज पासून lifetime फ्री झालेय🙏🏻👍🏼👍🏼

श्वास

मित्रांनो तुमचे नाव काय ठेऊ,
" स्वप्न"  ठेवले तर अपूर्ण राहील..
" मन "  ठेवले तर कधी तरी तुटेल..
  मग विचार केला की श्वास " ठेऊ "
  मरेपर्यंत सोबत राहील . .

स्वेटर आजिबात मिळनार नही...

जान मांगो तो जान भी हाजिर है मेरे दोस्तों
के
लिये .....
...
लेकिन....
स्वेटर आजिबात मिळनार नही...
लय गार लागतय...
😂😂😂😂

For More visit Thandi SMS

"माणुसकीचं" एक सुंदर नातं

"दिव्याने दिवा लावत गेलं
कि दिव्यांची एक " दिपमाळ"
तयार होते,

फुलाला फूल जोडत गेलं कि
फुलांचा एक "फुलहार" तयार
होतो..

आणि

माणसाला माणूस जोडत
गेलं की "माणुसकीचं" एक
सुंदर नातं तयार होतं..

|| एक कडू सत्य ||🌻

नदीत किंवा तलावात आंघोळ
करायला लाज वाटते,
आणि
स्विमींग पूलमध्ये पोहण्याला
फॅशन वाटते.
🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻

गरीबाला एक रुपया दान
नाही करु शकत,
आणि
वेटरला मात्र १०रु.टिप देण्यात
मोठेपणा वाटतो.

🍻🍻🍻🍻🍻🍻

पंक्तीत बसून जेवणे ही जुनी
पध्दत वाटते,
आणि
पार्टीत  खाण्यासाठी रांग
लावण्यात छान वाटते.

🍟🍉🍪🍎🍊🍧

बहीण काही मागत असेल तर
फालतू खर्च वाटतो,
आणि
गर्लफ्रेंडच्या डिमांडला सौभाग्य
समजले जाते.

💑💑💑💑💑💑

गरीबाकडून भाजी घेण्यात
कमीपणा वाटतो,
आणि
शॉपिंग मॉलमध्ये,आपला
खिसा रिकामा करण्यात
अभिमान वाटतो.


 जगात श्रीमंत कोण ?
ज्याला आई बाप आहेत तो

जगात यशस्वी कोण ?
ज्याला आई बापाची कींमत कळाली तो

जगात महान कोण ?
ज्याने आई बापाची स्वप्न पुर्ण केली तो

आणि

जगात नालायक कोण ?
ज्याने आईबापाला वृद्धाश्रमात ठेवले.
ञास दिला.
छळले.
तो नालायक.

मेल्यावर मेलेल्या आईबापाच्या मढ्यावर सगळेच बोंबलून रडतात
 खरा पुञ तो जो जिवंतपणी त्यांची सेवा करतो.

'आनंद' 'दु:ख'

'आनंद' हा एक 'भास' आहे,
      ज्याच्या शोधात आज
प्रत्येकजण आहे.
       'दु:ख' हा एक 'अनुभव' आहे ,जो प्रत्येकाकडे आहे
तरीही अशा जीवनात तोच 'जिंकतो',
ज्याचा 'स्वत:वर पूर्ण विश्वास' आहे.

उमेद, विश्वास व कष्ट

चांगला "गुरू" तुमच्यासाठी यशाचे
दरवाजे उघडून देऊ शकतो..,
पण त्यातून यशाच्या दिशेने जाण्यासाठी आपल्याला स्वतःलाच चालावे लागते...
👉 उमेद, विश्वास व कष्ट
हे ज्याच्या जवळ आहे.
तो कधीच अपयशी होऊ शकत नाही...!

निसंकोच विश्वास ठेवा

"कितीवेळा मागितलं तरी सुख उसनं मिळत नाही"
"एखद्या जागी बसून कधीच ध्येयाचं शिखर गाठता येत नाही"
"आपल्या देवावर नेहमी निसंकोच विश्वास ठेवा"
"योग्य वेळी तो इतकं देतो की मागयला काहीच उरत नाही".                                 

स्वावलंबन पेंशन योजना

कृपया सर्वांनी वाचा आणि इतरानांही सांगा.
 आपल्या जवळच्या
      "स्टेट बँक ऑफ़ इंडिया,"
         "बैंक ऑफ़ महाराष्ट्रा"च्या
कोणत्याही शाखेमध्ये अधिक माहिती मिळेल...

सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे...

भारत सरकारची स्वावलंबन पेंशन योजना ही योजना सर्व भारतीय असंगठित म्हणजेच अशासकिय व्यक्तिकरीता आहे. यामध्ये १८ वर्ष ते ५५ वर्ष वयोगटातील व्यक्तिला लाभ घेता येतो.

आपण वर्षाला ₹.१२००/- बँकेत भरले तर भारत सरकार ₹.१०००/- अनुदान देते.

उदा. यशचे वय १८ वर्ष आहे. त्याने स्वावलंबन पेंशन योजनेत दरमहा १००/ रूपये जमा केले. म्हणजे वर्षाला त्याचे १२०० + १००० शासनाचे अनुदान + २६४ रूपये व्याज असे एकुण = २४६४ जमा होतात.
असेच यश वयाच्या ६० वर्षापर्यंत १००/-रूपये दरमहा भरत गेला, तर ६० व्या वर्षी त्याच्या खात्यात ₹. २६ लाख ६३ हजार ७८७/- रूपये जमा होतात. व ६१ व्या वर्षांपासून त्याला दर महिन्याला ₹. २६०००/- हजार पेंशन सुरू होते.
अशा प्रकारे दर महीन्याला यश दरमहा ₹१००, ₹२००, ₹३०० ते १०००/- पर्यंत जमा करू शकतो.

वयाच्या ५० व्या वर्षी यश महत्वाच्या कौंटुबिक कारणासाठी ६०% रक्कम काढू शकतो. ४०% रकमेवर त्याला पेंशन घेता येईल.

लाभधारकाच्या मृत्युनंतर सर्व रक्कम त्याच्या वारसाला मिळेल.

ही योजना प्रत्येकासाठी महत्वाची आहे.

आपल्या जवळच्या बँक शाखेत चौकशी नक्की करा व पेन्शन योजनेचा लाभ घ्या.

कृपया जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हि माहिती पोहचवा.
no राजकारण only समाजकारण

माझं बाळ कसं आहे

बाळाला जन्म दिल्यावर
प्रत्येकजण विचारतो ,"मुलगा की मुलगी?"
फक्त आईच विचारते, "माझं बाळ कसं आहे?"
तिला प्रश्न पडत नाही, "मुलगा की मुलगी?"
म्हणून तर ती आई असते ..
परवा एक मित्र भेटला.. खूप दिवसांनी.
मी सहजच विचारलं - "आई कशी आहे रे?"
शांतं झाला थोड्यावेळ आणि म्हणाला -
गेली दोन वर्ष वृद्धाश्रमात आहे.
आजच वाढदिवसाला भेटून आलो तिला."
त्यानं मला विचारलं - "तुझी आई तुझ्याकडेच
असते ना?"
मी म्हणालो - मी आईपेक्षा मोठा नाही झालो.
आई माझ्याकडे नसते.
मीच आईकडे राहतोय.
....जन्मापासून"..
आवडल कि नक्की पुढे पाठवा.
..

इतरांनाही आनंदी ठेवा...

गरजेच्यावेळी सुकलेल्या ओठांमधून
नेहमीच गोड शब्द बाहेर पडतात..
पण एकदा का
तहान भागली की मग "पाण्याची चव"
आणि "माणसाची नियत"
दोन्ही बदलतात..
"लोक माणसं वापरायला शिकतात,"
आणि
पैसे जपायला शिकतात
वास्तविक पैसा वापरायला हवा,
आणि
माणसं जपायला हवीत.
आपल्या आयुष्याची सुरुवात ही आपल्या
रडण्याने होते, आपल्या आयुष्याचा शेवट हा इतरांच्या रडण्याने होतो,
मधला जो आयुष्यातील वेळ आहे तो भरपुर हसून भरून काढा, आणि त्यासाठी सदैव आनंदी रहा आणि इतरांनाही आनंदी ठेवा...

आपन धोका नाय देत....

काही लोकांना आपण तो पर्यन्तच ‪#‎special‬
असतो,
जो पर्यन्त आपल्या जागी
दुसरे कोणी येत नाही.
पण
माझ्यासाठी तुम्ही कायम
special आहात आणि
राहणार...
आपन धोका नाय देत....

सत्याची ओळख असते...

कधीही कोणाच्या चेहऱ्यावर
जाऊ नये,
!
चेहऱ्याला फसवण्याची सवय
असते
!
फक्त डोळ्यांवर विश्वास
ठेवावा
!
कारण डोळ्यांनाच
सत्याची ओळख असते...

खेड्यातली एखादी

City तल्या पोरी मेकअप करुन कितीही भारी दिसु द्या हो.. .
!
!
!
!
!
खेड्यातली एखादी आपल्या मनाला भावनारी समोर या फिक्याच पडतील~~~
Right_Na ठोका लाईक मग...

अरे कोणी एक मँच जिंकून देत का एक मँच...

आज पुन्हा एकदा लाखो लोकांचे मन दुखावले या
इंडियन टिम ने..
.
.
.
.
.
.
.
.

अरे कोणी एक मँच जिंकून
देत का एक मँच....??

गर्लफ्रेँड कशी असावी..

गर्लफ्रेँड कशी असावी...?" tongue emoticon
.
.
'मला विचारण्याआधी माझ्या आईची विचारणा करणारी!'
.
.
'तुझा भाऊ पागल आहे अस
माझ्या बहीणीला सांगणारी!'
.
'मित्रांनी चिडवलं तरी मनात लाजुन 'काय
हे?'
.
अस मला हळु
आवाजात विचारणारी!'
.
.
'आपण स्वता: बनवुन
आणलेला डबा नकळत माझ्या बँगेत ठेवणारी!
.
.
'लहान सहान कारणांमुळे माझ डोक खाणारी!'
.
.
'कधी कधी भांडुन तु पण
तसालाच अस सांगणारी!
.
'माझा चेहरा बघताच
माझा मुड समजुन
घेणारी!'
.
.
'मला साथ देऊन
माझ्यापेक्षाही माझ्यावर प्रेम
करणारी!"

खंडेरायांची कृपा आणखी काय

हे ऑस्ट्रेलिया वाले हारतच नाहीं राव
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पिवळे कपडे घालतात ...
खंडेरायांची कृपा आणखी काय
😝😜😝😜😝😜
जय मल्हार

मला वाटल पैसेच नाहीत कि काय..??

एक मुलगा एका मुलीला
खुप मोठया Restaurant
मधे घेऊन गेला..
.
.
मुलगा-जान मला तुला एक
सांगायच आहे??
.
.
मुलगी-काय बेबी??
.
.
मूलगा-मला Already एक
"गर्लफ्रेंड" आहे
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मूलगी-घाबरवल ना येडया
.
मला वाटल पैसेच नाहीत कि काय..??

"भावा, तुलाच बघत होती.!"

दोस्त का करियर बर्बाद करने वाला एक सेंटन्स,..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"भावा, तुलाच बघत होती.!"

तबला

गोट्या - अण्णा मला तबला घेऊन द्या ना ?
.
.
.
.
.
अण्णा- मुळीच नाही. तू घरच्यांना त्रास देशील.
.
.
.
.
.
.
.
.
गोट्या - नाही देणार.....
सगळे झोपले की वाजवणार.!!!

😂😂😂

दुष्काळ

गुरुजी: मी उपाशी आहे,
.
.
.
सांग बंड्या हा कोनता काळ आहे?
.
.
.
.
.
.
.
बंड्या: दुष्काळ
.
.
.
.
.
चड्डी फाटे पर्यंत हानला बंड्याला..
😂😂

यहाँ भी फ़ॉग ही चल रहा है

BCCI ने धोनी को फ़ोन कर के पूछा ये ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
धोनी ने कहा यहाँ भी फ़ॉग ही चल रहा है 😜😜

प्रभु तेरी माया कोई समज नही पाया कही धुप कही छाया...!

जन्म झाल्यावर आई जेव्हा डोक्यावरून हाथ फिरवते तेव्हा आपल्या डोक्यावर केस यायला सुरवात होते...!
:
:
:
:
:
:
:
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
:
:
आणि लग्न झाल्यावर जेव्हा बायको डोक्यावर हाथ फिरवते तेव्हा केस गळायला सुरवात होते......!!!
:
प्रभु तेरी माया कोई समज नही पाया कही धुप कही छाया...!

सध्या ""हार्पिक"" वाले डायरेक्ट संडासात घुसतात.

तुम्ही संडास ला जाता का?????
.
.
.
.
.
जात असाल तर एक लक्षात ठेवा..
.
.
.
.
.
संडासाचे दार निट लावत जा कारण...
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
सध्या ""हार्पिक"" वाले डायरेक्ट संडासात घुसतात...😂😜😛😝

पेट्रोल संपलय गाड़ी ढकल

एका अंधारी रात्र
होती ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
हलका हलका पाऊस सुरू
होता ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
सुनसान रस्त्यावर एक
मुलगा आणी मुलगी ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
दोघेही बाईक वरून जात
होते ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
दोघेही ओले चिंब होते ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
अचानक मुलाने बाईक
थांबवली ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलीला बाईक वरून
उतरवले ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तीचा हात पकडला ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तिला जवळ घेतले ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलगी लाजली ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ते बघून
मुलगा तीच्या कानात
बोलला ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पेट्रोल संपलय गाड़ी ढकल 😝😝😂😂😂

विश्वास

माणसाला " चमकायच " असेल तर
त्याला स्व:ताचाच " प्रकाश "
आणि
" झळकायचे " असेल तर
स्व:ताचेच " तेज "
निर्माण करता आले पाहीजे...

झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हलल्यानंतरही घाबरत
नाही...
कारण , त्याचा फांदीवर नाही तर स्व:ताच्या पंखावर       
" विश्वास " असतो..

नेटसम्राट‬.

24 तास आॅनलाईन
असणा-यांच्या जिवनावर चित्रपट येतोय.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‪#‎नेटसम्राट‬.
.
.
.
.
कुणी डाटा देत का डाटा...
😂😂😂😆😆😀

नाते

"दिव्याने दिवा लावत गेलं
कि दिव्यांची एक " दिपमाळ"
तयार होते,
फुलाला फूल जोडत गेलं कि
फुलांचा एक "फुलहार" तयार
होतो..
आणि
माणसाला माणूस जोडत
गेलं की "माणुसकीचं" एक
सुंदर नातं तयार होतं..

मैत्रीचे नाते

'मैत्री तुटायला कधी सुरुवात होते.....'' ?आपण मैत्री मध्ये व्यवहारआणतो तेव्हा.मैत्रीमध्ये आपण खूप अपेक्षा ठेवायला सुरुवात करतो तेव्हा.आपण मित्राला गृहीत धरायला सुरुवात करतो तेव्हा.मैत्रीमध्ये आपणच कसेप्रामाणिक आहोत हेसमोरच्याला सांगायला लागतो तेव्हा.मित्र असे का वागला हे त्याला न विचारता आपणच मित्राच्या तसे वागण्यामागची कारणे शोधायला सुरुवात करतो तेव्हा.आपण कसेही वागलो तरी मित्र आपल्याला समजून घेईल असे जेव्हा आपण समजायला लागतो तेव्हा.मित्राने गमतीने बोललेल्याशब्दांचा अर्थ आपण आपल्या पद्धतीने घ्यायला सुरुवात करतो तेव्हा.भांडण झाल्यावर पहिला फोन मित्रानेच केला पाहिजे असे आपण ठरवतो तेव्हा.मित्र श्रीमंत झाल्यावरआपणच आपल्याला त्याच्या समोर गरीब समजायला लागतो तेव्हा.आपला मित्र आता बदलत चालला आहे अशी आपली धारणा व्हायला लागते तेव्हा .मित्र बिझी असेल,त्यालाही त्याच्या अडचणी असतील हे आपण विसरायला लागतो तेव्हा.आपल्या मित्राची आपण चार चौघात टर उडवायला सुरुवात करतो तेव्हा.आपण जसा विचार करतो तशाच विचाराने मित्राने वागले पाहिजे असा दुराग्रह बनतो तेव्हा.आपली चूक असतानाही मित्राने आपलीच बाजू कशी बरोबर आहे हे लोकांना सांगायला हवे अशी बावळट अपेक्षा आपण करायला लागतो तेव्हा.खिशात पैसे असूनही जेवणाचे बिल भरताना आपला हात आपल्या पाकीटाकडे जात नाही तेव्हा.कुठलातरी निकष लावत आपण आपल्या मित्राची इतरांबरोबर तुलना करायला लागतो तेव्हा.आपले मित्रांशिवाय काहीअडत नाही हे आपण नकळतमित्राला दर्शवायला लागतोतेव्हा.आपल्या भल्यासाठी मित्रानेसांगितलेल्या गोष्टी आपल्यालापकाऊ लेक्चर वाटायला लागते तेव्हा.मित्र online दिसतोय पणआपल्या message ला reply देत नाही याचा अर्थ तो आपल्याला ignore करतोयअसला सडका विचारआपल्या मनात येतो तेव्हा .खर तर कुठलीही मैत्री कधीतुटत नसते,तर त्या मैत्रीमधील मित्र एकमेकांपासून तुटतअसतात.असे असेल,तसे झाले असेल,असे काल्पनिक विचारकरीत आपण मैत्रीत संशयाचेवादळ निर्माण करीत असतो.मित्र एकमेकांपासून तुटले तरीत्यांच्यातील मैत्री दोघांच्याहीमनात जिवंत असते.पण कुठेतरी गैरसमज,अहंकारअसल्या फालतू गोष्टीमुळे तीमैत्री मनातल्या मनात दडपूनजाते.चांगली मैत्री बनायलाअनेक काळ जावा लागतो.पण मैत्रीमधील धागे तुटायलाएका क्षणाचाही वेळ लागत नाही.तेव्हा मित्रांनो!तुमच्या मित्राकडून एखादीचूक झाली असेल तर त्यालामाफ करा.आणितुमच्याकडून कुठली चूक घडली असेल तर मित्राचीक्षमा मागायला लाजू नका.बेस्ट लक फ्रेंड्स

Top Gear

Ganya रोज दारु पिऊन घरी यायचा.
😳😳

म्हणुन त्याच्या बायकोने एकदा त्याला घाबरवायचं ठरवलं.

तिने तिचे मोकळे केस चेहऱ्यावर टाकुन,
पांढरी साडी नेसुन दाराबाहेर उभी राहिली..!

तर्राट ganya घरी आला, तर ती दारात ऊभी..!

त्याने विचारलं,नमस्कार ,आपण कोण..?

ती मोठ्याने हसुन म्हणाली,मी हडळ आहे..!

Ganya शांतपणे म्हणाला,अरे वा...!
मग आपण बाहेर का उभ्या....???

आत चला ना, तुमची मोठी बहीन आतचं आहे..!

😁😁😂😂👆👆

No fear😱 when u r in top Gear..🍺
•••••••••••••••••••••••••••••

Jaan thi wo meri

During Maths Lec
Sir- gangu...tell me..wats the value of X???
.
.
.

Gangu- sir.😢..jaan thi wo meri
😂😂😂😂😜😜😜

February 2016

येणारा फेब्रुवारी महिना म्हणजे २०१६
आपल्या जीवनात दुस-यांदा न येणार वर्ष. कारण या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यांत चार रविवार,चार सोमवार, चार मंगलवार, चार बुधवार, चार गुरुवार , चार शुक्रवार आणि चार शनिवार.हे वर्ष प्रत्येक ८२३ वर्षानंतर एकदाच येतो.
या वर्षात येणा-या फेब्रुवारी महिन्याला "धनाची पेटी" म्हणुन संबोधतात.

भीती वाटते

भीती वाटते कोणाला आपल बनवायची…

भीती वाटते काही वचने निभवन्याची…

प्रेम तर एका क्षणात होत…

पण मोठी किम्मत मोजावी लागते….

विसरन्याची…

खुप ञास होतो जवळचे दूर होताना …..

म्हणूनच मन घाबरतं आता कुणालाही जवळ

करताना….

Marathi Status

एक दिवस असा येईल, तुला माझी उणीव भासेल, आणि जिथे पाहशील तिथे, तुला फक्त माझाचं चेहरा दिसेल..

तिला माझी एकही कविता कळत नाही

ती माझ्याशी बोलायची,
रोज गोड हसायची,
कधी कधी माझी
वाट बघत थांबायची....
दुसरी एकही मुलगी
माझ्याशी कधी बोलायची नाही,
ही पोरगी मात्र
माझी पाठ कधी सोडायची नाही....
तिच्या आयुष्यातल्या गमती
ती रोज मला सांगायची,
मी नवी लिहिलेली कविता
सारखी वाचायला मागायची....
एकदा मला म्हणाली
तू माझ्यावर कध्धीच कविता करत नाही !
तेव्हा मला समजलं....
तिला माझी एकही कविता कळत नाही

आधी वापरून पहा मग विश्वास ठेवा

आईवडील - बाळा आता तुझं लग्नाचं वय झालंय आणि तू नोकरीतही स्थिरावलायस. काय विचार आहे तुझा लग्न करण्याबद्दल?

मुलगा - आई, बाबा, मी लग्न केलं तर फक्त घडी डिटर्जंटवाल्या मुलीशीच करणार.

आईवडील -कां रे?

मुलगा - ती एकटीच अशी आहे की जी म्हणते, "आधी वापरून पहा मग विश्वास ठेवा."

आईवडीलांनी घड्याळ फेकून हाणला मग घडी डिटरजंट पावडरने धू धू धुतला  😳😳
😜😳😄😂😜😄

एका त्रस्त पालकाचे हेडमास्तरांच्या हेडमास्तरांस पत्र

V. V. Imp. Pl.Read Completly..A parent's letter to Edu. Minister on his Facebook page yesterday.

एका त्रस्त पालकाचे हेडमास्तरांच्या हेडमास्तरांस पत्र
--------------------------------------

आदरणीय श्री. विनोदजी तावडे यांस,

आपले काही दिवसांपुर्वीचे पोस्ट वाचले आणि आपण सुशिक्षित असल्याची खात्री पटली. आम्ही सुद्धा काही प्रमाणात शिक्षित आहोत आणि आमच्या मुलांना चांगले  शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतोय.

आपण शिक्षण क्षेत्रात बरेच काम करत असल्याने आमच्या काही खालील प्रश्नांची उत्तरे आपण काहीअंशी देऊ शकाल असे वाटले म्हणून हा पत्रप्रपंच.

१) Nursery, Jr. KG ते अगदी दुसरी-तिसरीच्या (म्हणजे वय वर्ष ३ ते 8) या मुलांकडून विविध प्रोजेक्ट करुन घेण्याचे फर्मान कुठल्या शहाण्या शिक्षणतज्ञाने सुचविले आणि कोणत्या उद्देशाने?

२) या वयात मुलांना कैची (कात्री) हातात धरता येत नाही हे समजण्यासाठी कोणत्याही तज्ञाची गरज आहे का?

३) यातील जवळजवळ सर्व activities आणि projects बिचारे पालक आपला कामधंदा संपवून घरी येऊन करतात हे आपणास माहीत आहे का?

४) हे projects बनवून आणण्यासंबंधी पालकांना शाळा सुटल्यावर म्हणजे संध्याकाळी कळते आणि ते पालकांना आपली इतर कामे सांभाळून एका रात्रीत पुर्ण करुन द्यावे लागतात, याची तुम्हा धोरणी लोकांना कल्पना आहे का?

५) Stationary दुकानवाल्यांकडे शाळेने सांगितलेले सर्व साहित्य ताबडतोब मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते, हा निव्वळ योगायोग समजावा का?

६) शाळामध्ये काही विचारणा केल्यास 'या प्रकारचे शिक्षण देण्याची सरकारी notification असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे शाळासुद्धा ही पद्धत नाइलाजास्तव अवलंबते असे वाटते. खरे काय ते फक्त शिक्षणखातेच जाणे.

७) आपल्या शिक्षकांनी कधी आपल्याकडून अशा पद्धतीने अभ्यास करुन घेतल्याचे आपल्याला आठवते का? तसे न केल्याने शैक्षणिक पातळीवर आपल्याला काही नुकसान झाले आहे का?

८) मला  माहित असलेले ९९% पालक शाळेत सांगितलेले सर्व प्रोजेक्ट स्वतः करतात कारण हे सर्व प्रोजेक्ट मुलांच्या आवाक्याबाहेरचे असतात. आता पालकांनी आपल्या पोटा-पाण्याची सोय करावी की मुलांचे प्रोजेक्ट करत बसावे ?

९) जर गणित जुळवले तर या कमी गरजेच्या activities चा वार्षिक खर्च प्रत्येक मुलामागे सुमारे १५,०००/- आहे. म्हणजे हे business syndicate हजारो कोटींचे आहे, याची कोणाला कल्पना आहे काय? किंवा काही बड्या धेंडांच्या सरकारबरोर संगनमताने हे चालले आहे असे समजावे?

१०) या प्रोजेक्ट व्यतिरिक्त, मोठी प्रकाशनगृहे मुळ अभ्यासक्रम सोडून इतर अनेक पुस्तके शाळांच्या मदतीने (किंमत सुमारे ८००/-) मुलांच्या माथी मारते, हे आपण जाणता का?

११) मुले ही देवाघरची फुले असे मानल्यास त्यांच्या पालकांना अतिरिक्त शारीरिक आणि आर्थिक बोजा टाकून देवाघरी पाठवण्याचा शिक्षण खात्याचा मानस आहे का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपणासारख्या सुधारकांना माहित नसतील तर नवलच.

तरी शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींनी एकत्र येऊन शिक्षणाचे हे बाजारु रूप पालटायला हवे.

कुठे पाटी-पेन्सिलने केलेला, मनापासुन शिकविलेला आणि शिकला गेलेला अभ्यास आणि कुठे कॉम्पुटर शिवाय होत नसलेला, शिक्षकांनी फक्त वाचुन दाखवलेला, पालकांनी मजबुरी म्हणून करून दिलेला  अभ्यास?

मला खात्री आहे लहान मुलांचे सगळे पालक या शिक्षणपद्धतीमुळे आणि  स्वतःवर आणि मुलांवर येणाऱ्या या बोजामुळे त्रस्त आहेत आणि ते माझ्या मताशी सहमत असतील.

तरी आपण मुलांच्या दप्तरांची ओझी कमी करण्यासोबत, मुलांच्या आणि पालकांच्या मानसिक आणि आर्थिक (अनुक्रमे) स्थितीत सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न करा.

विचार करून बघा की तुमच्या / आमच्या engineering ला जितका खर्च आला नव्हता तेवढा खर्च आता सर्व पालक फक्त आपल्या चिमुरड्यांच्या प्रोजेक्टवर खर्च करत आहेत.

चुक-भुल क्षमस्व.

आपला नम्र,

एक त्रस्त पालक.. Friends.. Pl. Share this in maximum Grps.

काम तस काय खास नाही,

एक घरात खुप मोठी पार्टी चालू
होती..


अचानक बायकोने आपल्या नवर्याला
'बोटाने' ईशारा केला
आनि बोलाऊन घेतल..


नवरा-काय झाल का बोलावलस??


बायको-काम तस काय खास नाही,
मी ह्या 'बोटात' किती Power
आहे चेक करत होते

एका मिनीटात बारा वाजतात.

What is the similarity between
Time 11.59 & marriage.?
एका मिनीटात बारा वाजतात.
😊😛 😡 😝😊

आपलं साधं सोप्पं जगावं

साधं सोप्पं आयुष्य
साधं सोप्पं जगावं |

दिलखुलास हसावं
न लाजता रडावं |

राग आला तर चिडावं
झालं-गेलं वेळीच सोडावं |

साधं सोप्पं आयुष्य
साधं सोप्पं जगावं |

आपल्या माणसांवर हक्कानी रुसावं
रूसलेल्यांना लाडानी पुसावं (विचारावं) |

कोणी नडलाच तर बिनधास्त तोडावं
अडलेल्यांना झटकन सोडवावं !

साधं सोप्पं आयुष्य
साधं सोप्पं जगावं |

वळण येईल तेंव्हा सावकाश वळावं
मोकळ्या रस्त्यावर मात्र सुसाट पळावं |

चमचमीत झणझणीत बाहेर दाबून चापावं
घरच्या वरण-भातानेच मात्र पोट भरावं |

साधं सोप्पं आयुष्य
साधं सोप्पं जगावं |

पै पै कमवायला वणवण फिरावं
तरीही मित्रांच्या पार्टीचं बिल हक्कानी भरावं |

हरामखोरांना पुरून उरावं
मदतगारांना आयुष्यभर स्मरावं |

साधं सोप्पं आयुष्य
साधं सोप्पं जगावं |

खोट्या दिखाव्यांना नक्कीच टाळावं 
स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी दिवस रात्र झटावं |

सुंदर जग बनवल्याबद्दल मात्र
त्या परमेश्वराचं कौतुक जरूर करावं |

शेवटी साधं सोप्पं आयुष्य      आपलं साधं सोप्पं जगावं

For more visit Marathi Khichadi

छोट्याना कधी विसरू नका,

विजय निश्चित असल्यावर
डरपोक सुद्धा लढेल....
परंतु खरा योद्धा तोच ,
जो पराजय होणार हे माहित असूनही
" जिंकण्यासाठीच लढेल ".


आयुष्यात आपण कितीही मोठे झालात तरी छोट्याना कधी विसरू नका,
कारण जिथे सुईचे काम असते तिथे तलवार कधीच चालत नाही.

मला हीच बायको पाहिजे

मुलगी पाहणे 💑 

  कार्यक्रम चालू होता....

मुलगा.. मुलीला प्रश्न वीचारला

    ,, English ,, जमते का.....
  मुलगी लाजत म्हणाली.......
   तुम्ही प्रेमाने पाजत असाल
    तर .. गावठी पण चालेल
    मुलगा मोठ्याने ओरडला

    मला हीच बायको पाहिजे

      😜😜😂😂😜😜

कारचा number

एका कारचा number 4 अंकी आहे ✨🚗

💈चौथा अंक पहिल्या अंकाच्या डबल आहे

💈दूसरा व तीसरा अंक same आहे

💈शेवटचे दोन अंक पहिल्या दोन अंकाच्या डबल आहेत

💥मग carचा number काय असेल? 🚗🚗

जिवलग माणसे तेथे नेहमी दिसावी

आकाशात एक तारा आपला असावा,
थकलेले डोळे उघडताच चमकून दिसावा,
एक छोटीशी दुनिया आपली असावी,
तुमच्यासारखी जिवलग माणसे तेथे नेहमी दिसावी....

शब्द

शब्दांमुऴेच जुऴतात मनामनाच्या तारा, आणि
शब्दांमुऴेच चढतो एखाद्याचा पारा...
शब्दच जपुन ठेवतात त्या गोड आठवणी,
आणि
शब्दांमुऴेच तरऴते कधीतरी डोऴ्यात पाणी...
" म्हणूनच जो जीभ जिंकेल तो मन जिंकेल आणि जो मन
जिंकेल तो जग जिंकेल "...

गरज

"अंधारात चालताना....
प्रकाशाची....
गरज असते,....
उन्हात चालताना ....
सावलीची....
गरज असते,......
खरच जीवन ....
जगत असताना....
तुमच्यासारख्या प्रेमळ .....
माणसांची गरज.....
असते"...

Nice SMS in Marathi

साधे असलात तरी नीटनेटके दिसा...
राकट असलात तरी सभ्य दिसा...
कणखर असलात तरी दयाळू दिसा...
काळजीत असलात तरी शांत दिसा...
रागात असलात तरी संयमी दिसा...
यशस्वी असलात तरी नम्र दिसा...
हीच जीवन जगण्याची कला आहे..!!

मी पण आत्ताच खाली आलोय...

 एक बेवडा गच्चीतून खाली पडला
आजुबाजुचे धावत आले आणि बोलले "काय रे काय झाले"?
.
.
.
.
बेवडा: काय माहीत नाय बुवा,
मी पण आत्ताच खाली आलोय...
😝😀😀😆😆😆

जीवन असावे तिळगुळासारखे.

उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी
          चोहिकडे शिंपावे,...!!
         सुखाचे मंगल क्षण
          आपणांस लाभावे..........!!
श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे.........!!
 शुभेच्छांने अवघे अंगण तुमचे भरावे.......!!
दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे.
"भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।🌞

हे तुला कधीच जमणार नाही...

यशस्वी लोक आपल्या
       निर्णयाने जग बदलतात
          आणि अपयशी लोक
            जगाच्या भीतीने आपले
               निर्णय बदलतात...!

जीवनांत त्याच गोष्टी करण्यात मजा आहे ..ज्या गोष्टीला "लोक" म्हणतात की..हे तुला कधीच जमणार नाही...

मकरसंक्रातीच्या हार्दिक शुभेच्छा in Marathi

गोड गोड शब्दांचा फुलवा पाक,
स्नेहांचे तिळ मिळवा त्यात,
तिळावर फुलेल पाकाचा काटा,
प्रेमाने भेटा आणि तिळगुळ वाटा...
*मकरसंक्रातीच्या हार्दिक शुभेच्छा *
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
तिळाची उब लाभो तुम्हाला,
गुळाचा गोड़वा येवो जीवनाला,
यशाची पतंग उड़ो गगना वरती,
तुम्हास अणि तुमच्या परिवारास…
SHUBH SANKRANTI
🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 परक्यांना हि आपलसं करतील असे काही गोड शब्द असतात
शब्दांनाही कोडे पडावे अशी काही गोड माणसं असतात,
किती मोठं भाग्य असतं जेव्हा ती आपली असतात.
अशाच गोड माणसांना व त्यांच्या परीवाराला मकर संक्रातिच्यां गोड गोड शुभेच्छा
तीळ गुळ घ्या गोड गोड बोला.....
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 पैशाने श्रीमंत असणारी माणसं पावला-पावलावर भेटतात पन मनाने श्रीमंत असलेली माणसं भेटण्यासाठी पावले झिजवावी लागतात अशाच सोन्यासारख्या माणसांना मकर संक्रातीच्या हादीँक शुभेच्छा
🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 गोड गोड शब्दांचा फुलवा पाक,
स्नेहांचे तिळ मिळवा त्यात,
तिळावर फुलेल पाकाचा काटा,
प्रेमाने भेटा आणि तिळगुळ वाटा...
*मकरसंक्रातीच्या हार्दिक शुभेच्छा *
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 गुळातील गोडवा ओठावर येऊ द्या..मनातील कडवापणा बाहेर पडू द्या… या संक्रांतीला तीळगुळ खाताना आमची आठवण राहू द्या….गोड गोड मित्रांना!!!!मकर संक्रांतीच्या हार्दीक शुभेच्छा ....................
🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 एक तिळ रुसला , फुगला रडत रडत गुळाच्या पाकात पडला खटकन हसला हातावर येताच बोलू लागला तिळगुळ
घ्या गोड गोड बोला .
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 आठवण सूर्याची,
साठवण स्नेहाची,
कणभर तीळ,
मनभर प्रेम,
गुलाचा गोड़वा,
स्नेह वाढवा…
“तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला”

संक्रांतीच्या­ हार्दीक शुभेच्छा

★★तिऴात मिसऴला गुऴ
त्याचा केला लाडु
★★मधुर नात्यासाठी गोड गोड बोलू ★★तिळ
आणि गुऴा सारखी राहावी आपली
★★मैञी घट्ट,
आणि मधुरही
★★ऩात्यातील कटुंता इथेच
संपवा
★★तिळगुळ घ्या नि गोड गोड
बोला
★★झाले गेले विसरून जाऊ
★★तिळगुळ
खात गोड गोड बोलू★★★
संक्रांतीच्या­ हार्दीक शुभेच्छा😊😊😘😘★★★

भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा

उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी
          चोहिकडे शिंपावे,...!!
         सुखाचे मंगल क्षण
          आपणांस लाभावे..........!!
श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे.........!!
 शुभेच्छांने अवघे अंगण तुमचे भरावे.......!!
दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे.
"भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

मराठमोळा सण - मकर संक्रांती

@¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤@
(( म....* मराठमोळा सण *     ((
 \\ क....* कणखर बाणा *      \\
   \\ र....* रंगीबिरंगी तिळगुळ *  \\
     \\ सं..* संगीतमय वातावरण * \\
       \\ क्रां....* क्रांतीची  मशाल *   \\
         ))  त.....* तळपणारे तेज. *     ))
        @¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤@
.       
💐🙏मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Makar Sankranti Sms

नभी उंचच उंच लहरू दे पतंग,
आयुष्यात बहरू दे एक नवी उमंग,
आणि आयुष्यात पसरू दे आनंद-तरंग....


मकरसंक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.... -

Love SMS in Marathi

संपूर्ण जग सुंदर आहे, फक्त तसं पाहायला हवं.
प्रत्येक नात जवळचं आहे,फक्त ते उमजायला हवं.
प्रत्येक गोष्टीला अर्थ आहे, फक्त ते समजायला हवं.
प्रत्येकांकडून प्रेम मिळेल, फक्त ते निस्वार्थी असायला हवं..

नापास झालीस तर

हायस्कुलच्या दोन मुली आपापसात। बोलत असतात.
.
.
पहिली: बाबा म्हणाले या वर्षी नापास
झालीस तर तुझ लग्न लावेल सुमितशी...
दुसरी: मग किती तयारी केली तु?
पहिली: सगळ केलय फक्त फेशियल बाकी आहे...😄😄😄😄😄

मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा

गुळातील गोडवा ओठावर येऊ द्या..
मनातील कडवापणा बाहेर पडूद्या…
या संक्रांतीला तीळगुळ
खाताना आमची आठवण राहू द्या….
गोड गोड मकर संक्रांतीच्या हार्दीक शुभेच्छा ....................
 उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी चोहिकडे शिंपावे,...
दुःख असावे तिळासारखे,आनंद असावा गुळासारखा, जीवन असावे तिळगुळासारखे."भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

तीळ गुळ घ्या गोड गोड बोला....

परक्यांना हि आपलसं करतील असे काही गोड शब्द असतात
शब्दांनाही कोडे पडावे अशी काही गोड माणसं असतात,
किती मोठं भाग्य असतं जेव्हा ती आपली असतात.
अशाच गोड माणसांना व त्यांच्या परीवाराला मकर संक्रातिच्यां गोड गोड शुभेच्छा
तीळ गुळ घ्या गोड गोड बोला....

Funny Composition on Gandul

10th English paper

 Essay - My favorite animal.

 Gaandul. ( गांडुळ )

         Gaandul Is seen only in paavsala. Below dagad you find more more gandul. Gandul frend of Shetkari. Gandul forward reverse gear chalving his gaadi.
         Gaandul walvaling only in maati. Gaandul khat very good. Gaandul State Animal.
         Gaandul upyogi pading to catch fish. Gaandul adkaving to hook. Hook putting in water. Gaandul gayab. No masa miling. Put another gaandul on hook... Gaandul walvaling... Masa adking to Gal... Gandul maring pan maasa miling. Gaandul is very good :

😂😂😂😝 पेपर तपासणार शिक्षकाने स्वताला पेटवून घेतले आहे😂😂😜😜😝😝😆😆

कुत्र्या ने खाल्ला

गुरुजि :- बंड्या ... आज डब्याला काय आणल आहेस.....
बंड्या :- गुरुजी.. पुरणपोळी आणली आहे ...
गुरुजि :- मला देशील का तुझा
डबा ... मी आज डबा आणला नाही ...
बंड्या :- हो देईन....
गुरुजि :- पण तुझ्या आई न विचारल्यावर काय सांगशील..
बंड्या :- सांगीन कुत्र्या ने खाल्ला म्हणून....

. मास्तर नी लोळवुन लोळवुन मारला

बजरंग-लोकल ब्रॅण्ड/मल्टीनॅशनल कंपनी ब्रॅण्ड

डॉक्टर : आपण कोणता साबण वापरता ?
गण्या : बजरंगाचा लींबाचा साबण

डॉक्टर : कोणती पेस्ट वापरता ?
गण्या : बजरंगाची आयुर्वेदिक पेस्ट

डॉक्टर : शॅम्पू ?
गण्या : बजरंगाचा हर्बल शैम्पू

डॉक्टर : हेयर ऑईल ?
गण्या : बजरंगाच आवळ्याच तेल

डॉक्टर : हे बजरंग मल्टीनॅशनल
कंपनी ब्रॅण्ड आहे की पॉप्युलर
लोकल ब्रॅण्ड आहे ?

गण्या : नाही....बजरंग माझा रूम पार्टनर आहे…

😝😝😝😝😝😝😝😂😂😂😂😂😂😂😂

बाबा म्हंटल्यावर लिपस्टिक खराब होते.

१० वी पास होऊन चिंगी ११ वी ला कॉलेज मध्ये गेली... 
वडील : ''आधी तू मला बाबा म्हणायचीस .. आणि आता डॅड का म्हणतेस?''
चिंगी : '' डॅड... ते काय आहे न कि बाबा म्हंटल्यावर लिपस्टिक खराब होते.''
💋💋💋💋💋💋💋💋💋😝😝😝😁
,  .  ...

.,.....
.
.
.....
.
.
.
...
.
.

.....
.

.
 .....
.
.
....
.
.
.
.....
.
.
.
. ....
.
.
.
.
. ....
.
लगेच करून बघितलं का........
😝😝😝😝😝😝
😘😘😘😘😘😘

  असू द्या असू द्या, पुठे पाठवा..

Good Night SMS in Marathi

झोप लागावी
       म्हणून
     Good Night...🍥
😀चांगले स्वप्न पडावे
       म्हणून
Sweat dreams...🍥
       आणि
😥स्वप्न पाहताना बेड वरून पडू नये
        म्हणून
        Take care..

नवरा-बायकोच्या नात्यांची कविता

सुंदर कविता...................

नवरा-बायकोच्या नात्यांची
अलगद गुंफण करणारी कविता
काल वाचनात आली.

❤तो तिला म्हणाला “डोळ्यात
तुझ्या पाहू दे”
ती म्हणाली “पोळि करपेल,
थांबा जरा राहू दे”

💙तो म्हणाला “काय बिघडेल
स्वयंपाक नाही केला तर?
”ती म्हणाली ” आई रागावतील,
दूध उतू गेल तर?”

👪“ठीक आहे मग दुपारी
फिरून येवू, खाऊ भेळ”
“पिल्लू येईल शाळेतून,
पाणी यायची तीच वेळ”

💑“बर मग संध्याकाळी आपण
दोघेच पिक्चर ला जावू”
“नको आज काकू यायच्यात,
सगळेजण घरीच जेवू”

💌“तुझ्यामुळे गेली माझी चांगली
सुट्टी फुकट”
“बघा तुमच्या नादामधे
भाजी झाली तिखट”

💏आता मात्र तो हिरमुसला,
केली थोडी धुसफूस
ऐकू आली त्याला सुद्धा
माजघरातून मुसमुस

💔सिगरेट पेटवत, एकटाच तो
निघून गेला चिडून
डोळे भरून बघत राहिली,
ती त्याला खिड़की आडून

💓दमला भागला दिवस संपला
तरी अबोला संपेना
सुरवात नक्की करावी कुठून
दोघांनाही कळेना

💕नीट असलेली चादर त्याने
उगीच पुन्हा नीट केली
अमृतांजन ची बाटली तिच्या
उशाजवळ ठेवून दिली।

💖तिनेच शेवटी धीर करून
अबोला संपवला
“रागावलास न माझ्यावर?”
आणि तो विरघळला।

💗“थोडासा…” त्याने सुद्धा कबूल
केला आपला राग
ती म्हणाली “बाहेर जावून
किती सिगरेट्स ओढल्यास सांग”

💚“माझी सिगरेट जळताना तुझ
जळणं आठवल
छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी जीव
जाळण आठवल

💙अपेक्षांच ओझ तू किती
सहज पेललस
सगळ्यांच सुख दुःख
तळहातावर झेललस…

💛तुला नाही का वाटत कधी
मोकळ मोकळ व्हावसं
झटकून सगळी ओझी पुन्हा
तुझ्या जगात जावस?”

💜“बोललास हेच पुरे झाल…
एकच फ़क्त विसरलास…

💘माप ओलांडून आले होते,
तेव्हाच माझ जग
तुझ्या जगात नाही का
विरघळलं?”

सर्व नवरा - बायको साठी
आवडली तर नक्की पुढे पाठवा .......


Related Post Marathi Kavita

दुसऱ्याच्या चांगल्यासाठी असतं

जे घडत ते चांगल्यासाठीच,
फरक फ़क्त एवढाच असतो.
की ते कधी आपल्या;
चांगल्यासाठी असतं तर कधी,
दुसऱ्याच्या चांगल्यासाठी असतं..!

गुरुजी वारले..

गुरुजी : गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, भिमा ह्या भारताच्या नद्या आहेत तर पाकिस्तानाच्या नद्यांची नावे सांगा..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
 ..
बंड्या : रुक्साना, फ़र्झाना, रिझवाना, हसीना....

गुरुजी वारले..
😝😝😝😝😝😝😝😝

कटप्पा नं बाहुबलीला का मारलं - Funny Ukhana

सासुबाई :- अगं सुनबाई, लग्नाच्या सर्व विधी पूर्ण झालेल्या आहेत. आता घरी यायच्या आधी नाव घे बघू..
सुन :- भाजीत भाजी........
सासू :- ओ.. ओ.. सुनबाई, ही पकावगिरी सोडा आता. हे उखाणे जुने झालेत. जरा काहीतरी नवीन दमाच घ्या की....
.
.
.
.
.
.
सुन :-
"कडु कडु कारलं सासुबाईला चारलं...."
"कडु कडु कारलं सासुबाईला चारलं....
नामदेव रावांच नाव घेते,
बोल थेरडे,
कटप्पा नं बाहुबलीला का मारलं..!"
😛😛😀

भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा

गुळातील गोडवा ओठावर येऊ
द्या..मनातील कडवापणा बाहेर
पडूद्या… या संक्रांतीला तीळगुळ
खाताना आमची आठवण राहू द्या….
गोड गोड
मकर संक्रांतीच्या हार्दीक
शुभेच्छा ....................
 उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी चोहिकडे शिंपावे,...दुःख असावे तिळासारखे,आनंद असावा गुळासारखा, जीवन असावे तिळगुळासारखे."भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

Happy Bhogi | Happy Makar Sankranti

उसे नही दुंगा मै ....तीळगुळ...

कवी इज Back.😛....... 
अगर ग्रूप में किसीने भी की.. चुळबुळ..                 अगर ग्रुप में किसीने भी   की.. चुळबुळ...
.
.
.
.
.

उसे नही दुंगा मै ....तीळगुळ...
.😜  😛😏👊👊

Related Aathavale mhanun pathavale

Vodafone च कार्ड बंद पडलय

गण्याला एकदा Vodafone मध्ये operater म्हणून जॉब लागतो

पण त्याला पहिल्याच दिवशी लाथ मारून बाहेर काढल जातं

कारण

पहिला कॉलर : सर माझं Vodafone च कार्ड बंद पडलय

गण्या....
" अरे मग  IDEA च घेना जबरदस्त नेटवर्क आहे आणि ऑफर पण चांगल्या आहेत..."
😂😂😂😂
Tilgul ghya ani god god bola .....,,

Nahi tar .......

2 quarter ghya ani ....
watel te bola🍻🍻 🍻🍻

Related Post Shravan Month SMS

संक्रांत स्पेशल SMS

    🔸संक्रांत स्पेशल🔹

मित्रांनो.......

आपल्या बायकोचा फ़ोटो पतंगावर चिटकवा व हवेत उडवा.. आणि

बायको गेली उड़त ह्याचा आनंद लुटा.

अजोबा कोमात नातू जोमात

अजोबा : नातवला तूला हरिपाठ येतो का  ?      
नातू ;  नाही          
अजोबा: मग एखाद्या अभंग  
नातू : नाही
अजोबा : मग  तूला काय येतय  
नातू: गवळन यते म्हणू का
अजोबा : खूश होऊन मन
नातू: रूपाची खान दिसते छान लाखात छान नजरेचा बान तिर कमान
मारती चकरा तूझा ग नखरा इकडून तिकड़  मारती चकरा शांताबाई  अहो शांताबाई  😄😄
😜😜अजोबा कोमात नातू जोमात 😜😜

गंगा कुठून निघते अन कुठे जाऊन भेटते

वर्गामध्ये बाईने मूलांना विचारलं...
.
.
बाई-सांगा गंगा कुठून निघते अन कुठे जाऊन भेटते??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मण्या-बाई... गंगा शाळेच्या निमित्ताने घरातून निघते
आणि मंदिराच्या मागे दिप्याला जाऊन भेटते..!!!
.
बाईने धू धु धुतला..😳😳😳

तिळगुळ घ्या गोडगोड बोला....

🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐🎐
🍛 कणभर तिळ
🍖 मन भर प्रेम
🍘 गुळाचा गोडवा
🍩 आपूलकी वाढवा
🍲 तिळगुळ घ्या गोडगोड बोला.... 
मकरसंक्रातीच्या गोड गोड शुभेच्छा..

मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा

दुःख असावे तिळासारखे,आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे."मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा"।।

Happy Makar Sankranti from Shantabai

Gulacha Godva, Apulki vadhava,
Vadhva Godva,Vadhava godva,vadha  godva.......Shantabai😂😂😂🙊🙊🙊😂😂

नातं महत्वाचे असतं

कामापुरते गोड बोलून वार करणारे सारेच असतात
पण नात्यात गोडी ठेवून सोबत राहणारे क्वचितच सापडतात
लोभ नसतो कशाचा फक्त नातं महत्वाचे असतं
असे लोक मात्र नशिबानेच मिळत असतात .....

Happy Makar Sankranti Sms in Marathi

गोड गोड शब्दांचा
फुलवा पाक,
स्नेहांचे तिळ
मिळवा त्यात,
तिळावर फुलेल
पाकाचा काटा,
प्रेमाने भेटा आणि
तिळगुळ वाटा...
*मकरसंक्रातीच्या हार्दिक शुभेच्छा *

शेतकरी

" जुगार. ".
-----------------------------==
पहिल्याच दिवशी वर्गामध्ये सरांचेआगमन
झाले.
ओळखीचे सत्र सुरु करण्यात आले.
तुमचे नाव काय.....?
तुमचे गाव काय....?
असे प्रश्न विचारण्यात आले....
कुणाचे बाबा वकील, डॉक्टर तर कुणाचे
इंजिनीअर.....
माझा नंबर येताच...
मी पटकन उभा राहिलो व चटकन
सांगितले
“सर, माझे बाबा शेतकरी आहेत.”
मी असं म्हणताच सगळा वर्ग
हसायला लागला.....
मला याचा फार राग आला.....
मी म्हटले “सर मी नाही म्हणत,
या साऱ्यांचा धंदा छोटा हाय,
पण,....या काळ्या आईची शपथ
सर...या साऱ्याहून
माझा बाप मोठा हाय....
हाडाची काडं करून रात दिन राबत
असतो,
तो राबतो म्हणून तुम्ही आम्ही दिसतो...
काड्याकुड्याचं जिनं त्याचं
पण,
साऱ्या जगाला भाकर देतो..
अन् साऱ्या जगाला भाकर देणारा,
कधी कधी उपाशीच झोपतो
माहित नसताना पाऊस येईल-नाही येईल,
हजारो रुपये मातीत गाळतो,
खरंच सर तो मातीसंग जुगारच खेळत असतो.
सगळे जण जगण्यासाठी जुगार खेळतात
पण,
माझा बाप जगवण्यासाठी जुगार खेळतो.
अन्,
या जगण्याच्या जुगारीमध्ये तो नेहमीच
हरतो.
माणुसकीच्या गावामध्ये अजून
त्याची वस्ती हाय,
खरंच सर माझ्या बापाची मरणा संग
दोस्ती हाय....
फाटके तुटके कपडे सर
तो अजूनही अंगावर घालतो....,
पण,
सर मला तुमच्या कपडयाचाही
त्याचाच घामाचा वास येतो.
टाकून पहा मातीत सर तुम्ही
पाच-पन्नास हजार, तेव्हाच तुम्हाला कळेल,
त्याच्या जगण्याचा जुगार.
म्हणून,
म्हणतो सर अभिमान हाय मला
माझा बाप शेतकरी असल्याचा
अभिमान आहे मला
मी या शेतकऱ्याचा वारस असल्याचा
जग लिहिते आईसाठी,
जग लिहिते साऱ्यांसाठी पण,
मी लिहितो बापासाठी, त्याच्याच
जीवनाचा जुगार........”
दारूचा स्टाॅक संपत नाही
तंबाखू-शिगरेट चा स्टॉक संपत नाही
ऐवढच काय तर गुटका बंदी असुनही गुटक्याचा स्टॉक
कधी संपत नाही.
तर मग ऐण पेरणीच्या दिवसात खता-बियांण्याचा
स्टॉक कसा काय संपतो......?
आणी वाढीव पैसे देताच लगेच कसा काय उपलब्ध
होतो.....
दलाल व्यापार्यांनो पुरे करा हा हरामखोरपणा.....
.
बस करा आता शेतकर्यांना लुबाडुन खाणं. ....
कारण,
ज्या दिवशी आम्हा शेतकर्यांचा अन्नधान्याचा
स्टाँक संपेल ना
तेव्हा तुम्हाला भिक पण मिळणार नाही.
सर्वानसाठी पोस्ट केला पन
जगाचा पोशिंदा शेतकऱ्यासाठी एक पोस्ट
मनापासून पटल तर शेयर करा.
कधी मोकळ्या आकाशाखाली तुमची कमाई ठेवून बघा,
रात्रभर झोप नाही येणार.
विचार करा शेतकऱ्याच कस होत असेल !!👥👥