उपकार

💐खुप छानआहे नक्कीवाचा💐   

            *बोधकथा*

एकदा एक वाघ आणि वाघीण आपल्या पिलांना गुहेत सोडून शिकारीसाठी दूर जंगलात जातात. खूप दिवस पर्यंत ते परत आलेच नाही. इकडे पिलांना खूप भूक लागली. कलकल ऐकून एका बकरीला त्यांची दया  आली. तिने वाघिणीच्या पिलांना आपले दूध पाजले. पिलांच्या जीवात जीव आला. आता बकरी रोज येऊन त्यांना दूध पाजू लागली. एक दिवस पिले पोट भरल्यानंतर मस्ती करू लागली. तेव्हड्यात तिथे वाघ आणि वाघीण आले. बकरीला पाहून आयती शिकार मिळाल्याच्या आनंदात तिच्यावर वाघ झडप घालणार इतक्यात पिले म्हणाली, हिने आम्हाला दूध पाजून मोठे केलेय. ही नसती तर आम्ही मरून गेलो असतो. हिचे आपल्यावर खूप उपकार आहेत. तुम्ही तिला मारू नका. मुलांचे ऐकून वाघ खुश झाला आणि तिला कृतद्न्यतेने म्हणाला. आम्ही तुझे हे उपकार विसरणार नाही. आता तू स्वतंत्रपणे आनंदाने जंगलात एकटी सुद्धा वावरू शकतेस. तुला कुणीही त्रास देणार नाही.
आता बकरी मोठ्या धाडसाने जंगलात कुठेही वावरू लागली. एकदा तर बकरीला वाघाच्या पाठीवर बसून उंच झाडांची पाने खातांना एका पक्षाने पाहिले आणि कुतूहलाने त्याने बकरीला त्याबद्दल विचारले. बकरीने त्या मोठ्या पक्षाला सर्व हकीकत सांगितली. उपकाराचे महत्व पक्षाच्या लक्षात आले.
आपण पण असेच महान कार्य करायचे असे पक्षाने ठरवले.
एकदा पक्षी उडत असतांना त्याला काही उंदराची पिले दलदलीत फसलेली दृष्टीस पडतात. ती बाहेर पडायचा प्रयत्न करत असतात पण अधिकच खोल जात असतात. पक्षी त्यांना अलगद बाहेर काढतो. उंदराची पिले ओली झालेली असतात. थंडीने कुडकुडत असतात. पक्षी त्यांना आपल्या पंखात घेतो. चांगली ऊब देतो. थोड्या वेळाने आपल्या घरट्या कडे जाण्यासाठी निघतो. उंदराच्या पिलांचा निरोप घेतो. उडायचा प्रयत्न करतो पण काही केल्या त्याला उडता येईना कारण त्याचे पंख पिलांनी कुर्तडलेले असतात.
चरफडत चरफडत कसाबसा पक्षी तिथून निघतो.
बकरीला भेटून विचारतो, "तू पण उपकार केलेस मी पण उपकार केले. पण फळ दोघांना वेगवेगळे कसे मिळाले?"
बकरी हंसली आणि गंभीरपणे म्हणाली

*"उपकार पण वाघासारख्यावर करावेत, उंदरा सारख्यावर नाही. कारण असे लोक नेहमी कामापूरते असून आपल्या स्वार्थाकरिता दूसरा पर्याया मिळाला कि ,सच्च्या व प्रमाणिक माणसाला ते विसरण्यातच त्यांची स्वभाव धन्यता मानतात आणि बहादूर लोक उपकार करण्या-याला लक्षात ठेवतात"*
👏👏👏👏👏👏
_

New Marathi Jokes

Teacher :-१८६९ मध्ये काय झाले ??.....

रमेश  :- गांधीजींचा जन्म ...

Teacher :- अगदी बरोबर तु बसखाली. ..

Teacher :-   सुरेश  तु सांग १८७२ मध्ये काय झाले .... .

सुरेश  :-  गांधीजी ३ वर्षाचे झाले...मी पण बसुका ..😜😜😝😝😝😝😝😝😝😝😝😂😂😂😂😂

एका कैद्याला फाशी देण्यापूर्वी
जेलर : एखादी अंतिम इच्छा
आहे काय?
कैदी: आहे ना. मला फाशी देताना
माझे डोके खाली आणि
पाय वर ठेवा!
😝😝😝😝😝
जेलर झेंडा घेऊन पंढरपुरकडे रवाना
😆😆😆😆

गुरुजी :गण्या ,  दालचिनी को मराठी
मे क्या कहते है?
.
.
.
.
.
.
गण्या  : सर, दालचिनी को मराठी
मे ‪"वरणसाखर"‬ कहते है।
😉😜😂😂😂
गुरुजी जागे वर कोमात
😜😜😜😜😜😜😜😜😜

kAvi is BacK
😉😂     आर्ची आणि परशा 
            जाते है शाळा 😢😯

😉😁😀शाळा मे आर्ची ला
                        लगता परशाचा लळा😐😯😃😄

😬😑😬     बादमे आर्ची दिखाती
        अपना मळा 😐😯😃

  😬😑😉   शेवटको क्यु काटते
           दोनोका गळा😉😂

     😉😑😯😑     ये बघके डोळे मे पाणी
                      आता है घळा घळा 😐😅😐😴

👨गुरुजी: पाण्यात राहणारे पाच जीव सांग..? ?
😮बंडू: मासा...

😊गुरुजी: छान !
अजुन चार नाव सांग...
.
.
.
😎बंडू: माश्याची आई , वडील , बहीण , भाऊ

😱गुरूजींनी पाण्यात उडी मारून आत्महत्या केली..😱
😜😜😜😜😂😜

मास्तर:
1)त्याने भांडी घासली.
2)त्याला भांडी घासावी लागली.
या दोन वाक्यात काय फरक आहे?

बंड्या:
पहील्या वाक्यात कर्ता अविवाहीत आहे.
आणि
दुस-या वाक्यात कर्ता विवाहीत आहे.

मास्तरचे डोळे भरुन आले..!!!!
😆😆😆😆😂😂😂😂😂

नवरा आपल्या नाराज बायकोच्या माहेरी दररोज फोन करत असतो ☎.
 
*सासू* - किती वेळा सांगितले की, ती आता तुमच्याकड़े येणार नाही म्हणून.
  मग दररोज फोन का करता ?
 
*जावई* - ऐकून छान वाटत म्हणुन .....
😂😂😂😂😂 
😜😜😜

*"बघून घेईन"*😡म्हणत आयुष्य वाया घालवण्यापेक्षा

*"घेऊन बघतो "* म्हणा आणि आयुष्य सार्थकी लावा....🍺🍺

😝

बायका नवऱ्याला
'थोडं जेवून घेता का ?' 
ऐवजी
"थोडी घेऊन, जेवता का ?"
असं म्हणाल्या तर  नवरा बायकोची भांडणे किती कमी होतील ना !!
😜😜😜😜😝😝

एका पार्टीमध्ये दोन महिला💁🏻🙆🏻 एकमेकीना अजिबात सोडत नव्हत्या.

अगदी बसायला खुर्च्या देखील शेजारीशेजारीच पकडायच्या.
कहर म्हणजे, एक खुर्चीत बसू लागली की दुसरी तत्परतेने तिची खुर्ची पुसून  स्वच्छ करून  देत होत्या!

हे पाहून जमलेले सर्व जण
खूप आश्चर्यचकित झाले.
किती प्रेम हे!!!

नंतर एकाने खोलात जाऊन चौकशी केली तर असे समजले की,

त्या दोघी *नणंद-भावजया* होत्या आणि एकमेकींच्या साड्या नेसल्या होत्या. आपली साडी मळू नये म्हणून सारा आटापिटा चालला होता!!😜

😬😬😬

एका पार्टीमध्ये दोन महिला💁🏻🙆🏻 एकमेकीना अजिबात सोडत नव्हत्या.

अगदी बसायला खुर्च्या देखील शेजारीशेजारीच पकडायच्या.
कहर म्हणजे, एक खुर्चीत बसू लागली की दुसरी तत्परतेने तिची खुर्ची पुसून  स्वच्छ करून  देत होत्या!

हे पाहून जमलेले सर्व जण
खूप आश्चर्यचकित झाले.
किती प्रेम हे!!!

नंतर एकाने खोलात जाऊन चौकशी केली तर असे समजले की,

त्या दोघी *नणंद-भावजया* होत्या आणि एकमेकींच्या साड्या नेसल्या होत्या. आपली साडी मळू नये म्हणून सारा आटापिटा चालला होता!!😜

😬😬😬

भूगोलाच्या लुकडया बाईंनी वर्गातील मुलांना प्रश्न विचारला:-
"मुलांनो पृथ्वी का फिरते?"
.
.
एक कारट लगेच उभ राहिल न म्हणाल...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"बाई जरा खात पीत जावा!!!
तुम्हाला चक्कर आली असेल..."😝😝😝😝😝