बाप्पा तुझ्यासाठी चार ओळी

🐦चातकाला जसी ओढ असतेणारे श्रावणाची,💧
तसी काहीसी ओढ आहे रे तुझ्या भेटीची..👬

👩आई जसी वाट पाहते नारे लहानश्या बाळाची,👏
तसीच आतुरता आहे रे या भोळ्या जीवाला तुला👉 पाहण्याची..🙏

⚡नदी जसी धावते नारे त्या सागराला भेटण्यासाठी,🌊
तसीच धडपड आहे रे तुला भेटण्याची..🏃

श्रावण सरी💧💧 बरसून कशी चाहूल देतो नारे सुखाची,💃
तशीच ओढ आहे फक्त आणि फक्त 'बाप्पा" तुझ्या आगमनाची..👀

💃💃"ऐ" लाव DJ माझा बाप्पा येतोय💃💃

No comments:

Post a Comment