आईने  ....  जीवन जगण्याचे दोन नियम सागितले:-

👉१- मित्र सुखात असतील तर "आमंत्रणा" शिवाय जायचं नाही ...

👉२- मित्र अडचणीमधे असतील तर "निमंत्रणा" ची वाट पहायची नाही....

✋बसं विषय संपला !! 🙏

No comments:

Post a Comment